ANASAYFA > HAKKIMIZDA > Tarihçe

Tarihçe

1994 Tarihinde Hasan Zeki Ünal, Burhan Ünal, İzzet Tor, Aydın Ilgaz, Adil Gürsoy, Kemal Demirci, Remzi Abay tarafından kurulmuştur. Kastamonu İşadamları sosyal dayanışmayı tesis ve temin etmek, bölgesi halkının nerede olursa olsun daha iyi koşulllar içinde yaşamalarını temin için maddi ve manevi yardımda bulunmak, Kastamonu’lu İşadamlarının ve gençlerinin ülkemize artan ölçüde yararlaı hale gelmelerini sağlamak, bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlar kurmak kaydıyla ortaklıklar oluşturup istihdam yaratmak,

OKAP, DPT ve AB fonlarından yararlanılabilmek için proje üretmek, üretime ve planlamaya yönelik çalışmalar yapmak, Kastamonu ilinde aromatik bitkilerin toplanması, üretilmesi, pazarlamasını ve ihracatını sağlamak bu alanda projeler üretmek Kastamonu tarihi evleri ve kültür varlıklarımızın restorasyonunu yapmak bu alanda istihdamı artırmak için kurum ve kuruluşlar kurmak turizm kalkınması için projeler geliştirmek bölgemizin tanıtımı için görsel ve yazılı basın kurulmasına teşvik etmek, kurulu olanları desteklemek ve sürekli irtibatta olmak kaydıyla ulusal ve uluslararası kamuoyu oluşturmak,

Üst kurullarla irtibat kurarak lobi faaliyetlerini yönlendirmek, Kastamonu’muzun kalkınması ve ticari olarak genişletilebilmesi için gerekli olan ilişkileri kurarak bölgeye hizmet alımlarını gerçekleştirmek için gerekli komisyonların kurularak yönlendirilmelerini sağlamak bu uğurda yerel yönetimlerle sürekli istişare halinde olarak bölgeye ait projelere destek sağlamak, kamu görevlileri ile sürekli bilgi alışverişini sağlamak,

Bu amaç doğrultusunda,

2003 yılında Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonuna,
2004 yılında Maksifed,
2006 yılında Türkkonfed
üye olunup yönetimlerinde görev alınmıştır.

HABERLER

KASTAMONUDAN

İŞ ORTAĞI BUL